Eslövs kommun logotyp

Vad tycker du om din kommun?

Nästa år beräknas det finnas 1,7 miljarder i Eslövs kommuns budget som ska fördelas så att alla i kommunen får bästa möjliga service. Hjälp oss att göra detta på allra bästa sätt! Nu har Statistiska Centralbyråns, SCB, stora medborgarundersökning gått ut till 1200 personer i Eslöv och vi är angelägna om att du som har fått den tar chansen att svara.
Undersökningen, som är beställd av Eslövs kommun, ger dig som kommuninvånare möjlighet att tycka till om kommunen som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande. I Eslöv är det totalt 1200 personer mellan 18 och 84 år som slumpmässigt har valts ut för att delta i undersökningen.

Start för undersökningen 2005
SCB:s medborgarundersökning har genomförts två gånger om året sedan starten hösten 2005. Totalt har 257 av Sveriges 290 kommuner någon gång deltagit hittills och 233 av dem mer än en gång. Nu under hösten kommer rekordmånga, 78 kommuner, att delta.

Senast Eslövs kommun deltog i undersökningen var våren 2014. Då på frågan om hur nöjd den enskilde var med Eslöv som en plats att bo och leva på blev betyget 6,7 på en tiogradig skala. I enkäten fick också frågor om utbildningsmöjligheter, bostäder och kommunikationer högt betyg.

Andra starka sidor för Eslöv är utbudet av livsmedelsaffärer, tillgång till parker, grönområden och natur samt möjligheter att utöva fritidsintressen.

Utveckla servicen för en enklare vardag
Så vad tycker du om Eslöv? Hur upplever du vår kommun? Hur är kommunen att leva, bo och verka i? Vad tycker du om skolan, barnomsorgen, allmänna kommunikationer, tillgängligheten, kulturutbudet, äldrevården, våra gator, vägar och parker?

Berätta för oss vad du tycker om vår kommun och dina synpunkter ger oss ett viktigt underlag till hur vi på bästa sätt ska utveckla kommunens service och därmed ge dig en enklare vardag.  

Ta chansen och svara på medborgarundersökningen som nu har gått ut till 1200 personer! De som får enkäten kan välja att besvara den antingen i papperform eller eller via webben, där den även finns på engelska, finska och spanska.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler