Eslövs kommun logotyp

Ursäkta röran - men Eslöv växer

Eslövs tillväxt bromsar möjligheterna att ta sig fram på flera platser i centralorten. Det gäller bilister, cyklister och fotgängare.
Det största arbetet pågår vid korsningen Trehäradsvägen-Sallerupsvägen-Södergatan. Korsningen ska ersättas av en rondell. Samtidigt blir den södra delen av Södergatan bussgata med anslutning till rondellen. VA SYD har redan lagt nya ledningar i delar av Södergatan och Spinnarebacken. Allt ska vara klart i april.

Tåbelundsvägen samt delar av Rosenvägen och Fäladsvägen får nya ledningar för dagvatten och spillvatten. Arbetena påverkar också korsningen med Sallerupsvägen och korsningen med Solvägen. Den sistnämnda korsningen är helt avstängd till slutet av månaden. Allt ska vara klart i april.

Odengatan vid Ekevalla är avstängd för trafik under några dagar. Anledningen är satsningen på en ny idrottshall för främst skolidrott, friidrott och fotboll.

Gång- och cykelvägen vid Kvarngatan-Lars Otterstedts väg är avstängd. Anledningen är arbetet med ett nytt flerbostadshus.

Gångbanan vid Västerlånggatan mellan Bryggaregatan och Odengatan är ersatt av en provisorisk gångbana. Anledningen är arbetet med nya bostadshus i kvarteret.

Dessutom pågår arbeten med fiber till bredband, både i Eslöv och mindre tätorter samt på landsbygden.

vägarbete

Varning för vägarbete är en vanligt förekommande skylt i Eslöv. Arbeten med ledningar, bostäder, idrottshall, rondell, bussgata och fiber påverkar möjligheterna att ta sig fram. Foto: Carin Svensson Krüger/Eslövs kommun.

rondellbygge

Korsningen Trehäradsvägen-Sallerupsvägen ersätts av en rondell. Samtidigt blir södra delen av Södergatan bussgata.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler