Eslövs kommun logotyp

Tydliga hygienrutiner på Bergagården

Boende, anställda och besökare på Bergagården i Eslöv följer tydliga hygienrutiner för att inte sprida den bakteriesmitta som konstaterats på äldreboendet.
Den bakteriesmitta som finns hos några personer på Bergagården har skapat oro både i och utanför den kommunala verksamheten. Smittan upptäcktes för ett par veckor sedan.

Många smittor finns överallt i vårt samhälle och många personer kan vara bärare av smittor utan att själva vara sjuka.

Meticillinresistenta gula stafylokocker, MRSA, var historiskt ett vårdrelaterat problem och den gamla benämningen var sjukhussjukan.

Under senare år har den bilden förändrats och infektioner med MRSA associeras i allt högre grad med smitta ute i samhället, förklarar folkhälsomyndigheten.

MRSA är en kontaktsmitta och vanligaste smittvägarna är via händer, kläder, föremål och ytor. Basala hygienrutiner skyddar därför mot smittan. Den sprids inte genom luften.

Boende, anställda och besökare på Bergagården följer dessa hygienrutiner. Det finns inga särskilda inskränkningar för personal och boende att vistas ute i samhället.

Det är Vårdhygien i samarbete med Smittskydd som kan ge restriktioner om sådana skulle behövas. Några sådana restriktioner finns inte.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler