Eslövs kommun logotyp

Tre alternativ för nya Kulturskolan

Tillbyggnad av Lilla Teatern, Östra skolan eller nya lokaler vid biblioteket är alternativen när Kulturskolan ska lämna nuvarande lokaler i Rådhuset.
Diskussionerna om nya lokaler för Kulturskolan startade på allvar förra året. Eslövs kommun har planer på att sälja tidigare Rådhuset.

Kultur och Fritid har nu presenterat tre alternativ till nya lokaler. Ett fjärde alternativ, Bergaskolan, diskuterades förra året men är inte längre aktuellt.

Östra skolans lokaler är ett av alternativen. Där kan Kulturskolans verksamhet samlas under ett tak. Men renoveringsbehovet är stort.

Ebos planerade byggnad intill biblioteket är ett annat. En fördel med det är närheten till biblioteket, en nackdel att en del verksamheter måste vara kvar i Lilla Teatern.

Tillbyggnad av Lilla Teatern vid Medborgarhuset är det tredje. Möjlighet att specialanpassa lokaler och närheten till Medborgarhuset är två fördelar.

Alla tre alternativen innebär lokaler i centralt läge, vilket bedöms som viktigt. Kulturskolan har förordat en tillbyggnad av Lilla Teatern.

Kultur- och fritidsnämnden beslöt vid senaste sammanträdet att begära pengar till den fortsatta utredningen om Kulturskolan.

Kulturskolans verksamheter får vara kvar i nuvarande lokaler i ytterligare ett par år. I tidplanen anges att ombyggnad eller tillbyggnad påbörjas 2017.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler