Eslövs kommun logotyp

Toppresultat i matematik i Eslöv

Eslövs skolelever har toppresultat i matematik. Det framgår av Sveriges Kommuner och Landstings öppna jämförelser för grundskolan.
Sveriges Kommuner och Landsting sammanställer en gång om året Öppna jämförelser grundskolan. Jämförelsen omfattar vilka resultat eleverna uppnått.

Eslöv har en positiv trend och förbättrar placeringen i den totala rankingen för fjärde året i rad. Läsåret 2013-14 gav 122:a plats av landets 290 kommuner. Läsåret före var det 131:a.

En anledning till att Eslöv kommer allt högre på rankingslistan är toppresultat i matematik. Betygspoängen för årskurs nio var 12,8, vilket ger plats 46.

Andelen elever i årskurs nio som fått betyget A-E i matematik var i Eslöv 95 procent, vilket ger en 43:e plats i landet.

Eslöv har också en hög andel elever i årskurs sex, 84 procent, som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Det ger en 69:e plats på rankingslistan.

Andelen elever i årskurs nio som uppnått målen i samtliga ämnen låg förra året kvar på 76 procent. Behörigheten till gymnasieskolan var också i stort oförändrad.

Av jämförelserna framgår också att Eslövs kostnader för grundskolan är lägre än genomsnittet. Eslöv ligger elva procent under standardkostnaden.

Nettokostnaden för en grundskoleelev i Eslövs kommun är 83 544 kronor. Det ger Eslöv en elfteplats i landet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler