Eslövs kommun logotyp

Tillsyn för att förhindra terrorbrott

Nu ska Eslövs kommun påbörja en särskild tillsyn av de företag i kommunen som säljer varor som skulle kunna användas för framställan sprängämnen. Bakom beslutet i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ligger ett EU-direktiv som ska förhindra terrorbrott.
– Med största sannolikhet samordnas denna nya tillsynd troligen med den tillsyn som redan görs enligt kemikalielagstiftningen. Det blir miljöavdelningen inom kommunen som får ansvaret, berättar Bengt Andersson, ordförande i miljö- och samhällsbyggnasnämnden.

Sedan september 2014 gäller en ny lag i Sverige om sprängämnesprekursorer, det vill säga kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen. EU-förordningen är ett led i att bekämpa terrorism och ska motverka olaglig tillverkning av sprängämnen.

Eslöv ska nu börja kontrollera företag som säljer ämnen som kan användas för att tillverka sprängämnen. Exempel på sådana företag är byggvaruhus, färghandlare och apotek. Exempel på ett ämne som kan användas för att framställa sprängämnen är konstgödsel.

Allra först kommer dock en av vilka företag i kommunen som kan vara aktuella, och därefter kommer den regelbundna tillsyn av dessa att börja genomföras. Enligt lagen om sprängämnesprekursorer får avgift tas ut för tillsynen, kostnaden blir 900 kronor i timman.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler