Eslövs kommun logotyp

Ta del av konferensen för folkhälsa

Att bo bra och att känna sig trygg i sin stad är en viktig del av folkhälsan. Nyligen arrangerades en stor folkhälsokonferens i Medborgarhuset i Eslöv där kommuner, näringsliv och föreningar möttes för att tala om hur ett framgångsrikt folkhälsoarbete kan kombineras med insatser för ökad tillväxt och hur socialt hållbara samhällen byggs. Konferensen går att se i sin helhet, eller i delar i efterhand, här på kommunens hemsida.
– För oss i Eslöv är Medborgarhuset som mötesplats en väldigt viktig del av medborgarnas hälsa. Här träffas vi för att ta del av otaliga föreningsaktiviteter, politiska möten, konserter och andra föreställningar - en aktiv fritid som är viktig del av folkhälsan. Att byggnaden dessutom har en intressant historia och är väldigt vacker påverkar oss också positivt, menade Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i sitt välkomsttal vid folkhälsokonferensen.

Priset för bästa sättet att arbeta med folkhälsa
Folkhälsokonferensen i Medborgarhuset arrangerades av Eslövs kommun tillsammans med Region Skåne. Det var när Eslövs kommun förra året fick ta emot priset som "Årets Folkhälsokommun 2014" av Svenska föreningen för folkhälsoarbete som önskan om att kunna arrangera en folkhälsokonferens väcktes.

Priset fick inte Eslöv för att kommunen har den bästa folkhälsan, utan för hur kommunen arbetar med frågan. Bland annat värderades beslutet om införandet av en social investeringsbudget, 2013, där avsikten är att förbättra levnadsförhållandena för utsatta grupper i samhället. Bland annat har projekt med inriktning barn till föräldrar med kognitiva svårigheter och implementering av Barnkonventionen genomförts. Årligen skjuts två miljoner kronor till i den sociala investeringsbudgeten.

Digert föresläsningsprogram varvat med diskussion
Konferensen i Eslöv innehöll ett digert föreläsningsprogram varvat med workshops och gruppdiskussioner. På scenen stod bland annat Ida Nilsson, ordförande i Region Skånes Folkhälsoberedning ett organ som föreslår inriktning och följer upp det regionala folkhälsoarbetet och Per-Olof Östergren, professor i socialmedicin vid Lunds universitet.

Dessutom deltog Fatime Nedzipovska för organisationen Brightful. Brightful är en prisbelönad ideell organisation som arbetar för att alla unga ska ha ett mål med sin framtid och våga tro på sin egen förmåga. De gör detta genom olika program där de trycker på mentorskap, nätverk och utbildning.

Äldre bort stort medan yngre är trångbodda
Seniorkonsult och demograf Maria Pleiborn uppmärksammade också sambanden mellan befolkningsförändringar, bostadsbyggande och ekonomist tillväxt på lokala och regionala bostadsmarknaden.

– Många kommuner har idag problem med bostadsförsörjningen,  inte bara i våra storstadsområden, både till följd av lågt bostadsbyggande under lång tid och nya flyttströmmar. Vi har till exempel många äldre, över 80 år, som sitter ensamma i en lägenhet med sex rum och kök för att det inte finns bostäder som är anpassade efter deras behov. Detta medan andra är trångbodda och unga har svårt att få tillträde till den reguljära bostadsmarknaden, konstaterade Maria Pleiborn.  

Folkhälsokonferensen i Eslöv sändes live här på Eslövs kommun hemsida. Via länken kan du ta del av programmet i sin helhet, program folkhälsokonferens 19 novemberPDF (pdf, 687.8 kB)

Via länken här kan du se hela eller delar av konferensen länken Folkhälsans nya arenorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du nyfiken på mer om folkhälsoarbetet i Eslöv så gå till Folkhälsa

Folkhälsokonferens i Eslöv

Folkhälsokonferens i Eslöv, med föreläsningar och diskussioner. Foto: Disa Torbjörnsdottir/Eslövs kommun

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler