Eslövs kommun logotyp

Tack för ert engagemang!

Över 600 personliga möten, drygt 2500 inkomna synpunkter och cirka 75 kartor märkta med såväl allmänna kommentarer om bilden av kommunen i framtiden som smultronställen, otrygga platser och platser som kan utvecklas och bli något annat och något bättre.
I våras drog arbetet igång med Översiktsplan — Eslöv 2017 och fram till nu har arbetet främst varit inriktat på dialog och insamling av material. En del i insamlingsarbetet har varit de öppna möten som varit i staden Eslöv och i sju av kommunens tätorter. I förra veckan hölls det sista öppna dialogmötet, då i Örtofta.

– Det har varit roligt och givande att träffa kommuninvånare och få prata om vår kommun, hur det funkar idag och hur man vill ha det framöver, säger Peter Juterot, projektledare för arbetet med Översiktsplan— Eslöv 2017.

– Vi har även fått in en del synpunkter som inte direkt är kopplade till översiktsplanen, utan mer av åtgärdskaraktär eller felanmälan. Självklart tar vi även dessa till oss och lämnar dem vidare till de verksamheter som har ansvar för respektive fråga. Det kan till exempel vara kopplat till parkskötsel, gatubelysning eller kollektivtrafik, säger Peter Juterot.

Utöver de öppna dialogmötena och webbformulären har synpunkter samlats in via Eslövspanelen. Kringliggande kommuner och andra myndigheter har också bjudits in att tycka till om Eslöv och våra framtida utmaningar. Även politiker och tjänstemän i organisationen har varit delaktiga.

Under hela november är det fortsatt möjligt att lämna synpunkter till översiktsplanen. Information om hur du gör hittar du här www.eslov.se/öp-eslöv

Vad händer nu?
Nu väntar en analysperiod där allt insamlat material ska sammanställas och bearbetas för att sedan presenteras i en samrådshandling.

Samrådshandlingen är ett första förslag på en ny översiktsplan. I maj skickas den ut på remiss, så kallat samråd, till allmänhet, myndigheter och intressenter i cirka tre till fyra månader. Under den tiden finns det möjlighet att lämna synpunkter på själva samrådshandlingen.

Samrådshandlingen kommer att presenteras på olika sätt, dels på www.eslov.se och dels på dialogmöten runt om i kommunen.

Efter samrådstiden sammanställer vi de synpunkter och förslag till ändringar som kommit in och omarbetar och skärper förslaget, som sedan blir en utställningshandling.  

Vad är en översiktsplan?
En översiktsplan är ett övergripande visionsdokument som ska redovisa hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelseutvecklingen ska ske.

Översiktsplanen ska ge vägledning och stöd i beslut om hur kommunen ska utvecklas, vår roll i regionen, vad som ska prioriteras i planeringen, hur vi ska hantera våra utmaningar och vilka målsättningar som är viktiga att uppnå.

Karta över Eslövs kommun med samtliga synpunkter markerade

På kartan är smultronställen, vardagsnära platser, otrygga platser och utvecklingsbara platser markerade.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler