Eslövs kommun logotyp

Störande fåglar ingen olägenhet

Störande fåglar är ingen olägenhet för människors hälsa. Det förklarar länsstyrelsen och avslår ett överklagande.
Miljö och Samhällsbyggnad i Eslöv fick 2013 in ett klagomål på störning från fåglar i Marieholm. Efter två inspektioner, sommar och vinter, beslöt avdelningen att avskriva ärendet.

Avdelningen förklarade att fågelansamlingar på grund av nedsmutsning och oljud kan vara störande och orsaka missnöje och vantrivsel. Men det är inte skadligt för människors hälsa.

En Marieholmsbo överklagade beslutet till länsstyrelsen och förklarade att det borde tas hänsyn till att fåglarna förstör gräsmatta och sandlådor.

Störningen från fåglarna påverkar den fysiska hälsan, då den gör att man vaknar tidigt på morgonen och inte kan vistas utomhus, förklarade Marieholmsbon.

Länsstyrelsen i Skåne hänvisar till miljöbalken, där det bland annat står att med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Styrelsen anser att Miljö och Samhällsbyggnad gjort en tillfredsställande utredning i ärendet och att det inte finns någon anledning för styrelsen att vidare utreda situationen.

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att fåglarna i det aktuella fallet inte på ett sådant påtagligt sätt inverkar på människors välbefinnande att det är fråga om en olägenhet, enligt miljöbalkens regler.

Med de motiveringarna avslår länsstyrelsen överklagandet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler