Eslövs kommun logotyp

Stolt folkhälsokommun fick pris

En stolt grupp från Eslövs kommun fick i fredags ta emot priset för Årets folkhälsokommun 2014 — Den gyllene moroten. Priset tilldelas Eslövs kommun för det långsiktiga och strategiska arbete kommunen bedriver inom folkhälsa.
Eslövs kommun får ta emot priset för Årets folkhälsokommun

En stolt delegation från Eslöv fick i fredags ta emot priset för Årets folkhälsokommun, Sara Anderhov, Peter Juterot, Carl Gynne från Svensk förening för folkhälsoarbete, Marco Morner från Folkhälsomyndigheten, Erika Hjelm, Johan Andersson, Marcus Horning och Annie Niubó. Foto: Carin Svensson-Krüger/Eslövs kommun

Årets Folkhälsokommun utses av Svensk förening för folkhälsoarbete och priset delades ut av Marco Morner från Folkhälsomyndigheten, enheten för strategi.  

– Vi är mycket stolta över utmärkelsen och priset, säger kommunalråd Johan Andersson.
Eslövs kommun arbetar övergripande med folkhälsofrågor och har bland annat genom Rådet för hälsa och trygghet fört in folkhälso- och trygghetsfrågor som en stående punkt i alla nämnder. Därmed ges frågan en bredd och blir en del av såväl vård och omsorg som till exempel samhällsbyggnad.

Många goda exempel
Utgångspunkten i Eslövs kommuns arbete med folkhälsofrågor är att en god folkhälsa är en viktig del i att skapa god tillväxt, utveckling och välfärd. Det strategiska arbetet sker med nära koppling till frågor som mångfald, jämställdhet, säkerhet, näringsliv och samhällsplanering.

Det finns många goda exempel på arbetet. Inte minst genom de välfärdsprojekt som drivs med stöd av den sociala investeringsbudget, till vilken kommunstyrelsen årligen avsätter två miljoner kronor.  

– Nu under våren startar fem nya spännande välfärdsprojekt som alla syftar till att på olika sätt förbättra folkhälsan, säger Erika Hjelm, folkhälsostrateg.

Högt prioriterad fråga
Även arbetet mot våld i nära relationer är en prioriterad fråga i Eslövs kommun och bedöms som ett folkhälsoproblem.

- Vi är oerhört glada för priset, det ger oss en extra skjuts i det arbete vi bedriver, säger Annie Niubó, mångfaldsstrateg, som bland annat arbetat med frågan.

Folkhälsa är även en viktig faktor i planeringen av offentliga miljöer. Nyligen beviljades kommunen två miljoner kronor från Boverket för att bygga en ny temalekplats vid Trollsjön i Eslöv, speciellt anpassad utifrån ett tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv. Lekplatsen kommer att planeras och utformas i samarbete med tre föreningar som arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer med funktionshinder.

Metodiskt, strategiskt och tydligt
Efter presentationen om hur Eslövs kommun strategiskt arbetar med folkhälsofrågor uttrycktes spontant från åhörare i lokalen:

– Jag förstår att ni blev årets folkhälsokommun!

Föreningens motivering till att ge Eslöv utmärkelsen är:
"Eslövs kommuns folkhälsoarbete sker på en strukturellt riktig nivå då arbetet har en nära koppling till den politiska ledningen och finns organiserat så att insatserna får genomslag i kommunens alla verksamheter. Arbetet sker metodisk, strategiskt och med tydliga mål. Långsiktigheten garanterar god effekt för befolkningens hälsa både i det korta och i ett långsiktigt perspektiv."

Stolt grupp från Eslöv
På plats för att ta emot den gyllene moroten var Johan Andersson, kommunalråd, Erika Hjelm, folkhälsostrateg, Annie Niubó, mångfaldsstrateg, Peter Juterot, utvecklingsstrateg, Marcus Horning, tillväxtchef och Sara Anderhov som tidigare arbetat med folkhälsofrågor i Eslövs kommun.

Läs mer om Eslövs kommuns arbete med folkhälsofrågor här.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler