Eslövs kommun logotyp

Start för arbete med översiktsplan

Eslövs kommun ska inleda arbetet med en ny översiktsplan. Nuvarande översiktsplan bedöms som inaktuell.
Eslövs kommuns nuvarande översiktsplan godkändes av kommunfullmäktige 2002. Kommunens nämnder anser att planen har blivit inaktuell på en rad områden.

Även länsstyrelsen anser att det behövs en ny plan. Byggande på jordbruksmark, hållbara transporter och risk för översvämningar är tre frågor som blivit mer aktuella de senaste  tio åren.

Kommunfullmäktige godkände vid senaste sammanträdet aktualitetsförklaringen, där det konstateras att nuvarande plan bedöms som inaktuell.

Fullmäktige tog också beslut om att kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram en ny plan. Beslutet var enhälligt och togs utan diskussion.

Arbetet med en ny plan väntas ta ett par år. Målsättningen är att fullmäktige ska behandla planen i juni 2017.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler