Eslövs kommun logotyp

Solvägen och Trehäradsvägen byggs om

Nu är arbetet med att bygga gång- och cykelbanor på Solvägen och Trehäradsvägen i Eslöv igång. Det kommer även att bli ny belysning, trädplanteringar och busshållplatserna  tillgänglighetsanpassas. Korsningen Trehäradsvägen/Lundavägen byggs om till rondell.
För Solvägen så är det sträckan från Remmarlövsvägen fram till Bäckavägens förlängning som byggs om under hösten och vintern 2015/2016.

Körbanan minskas något för att ge plats till separerade gång- och cykelbanor på båda sidor om Solvägen, vilket betyder ökad trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna.

Busshållplatserna kommer att tillgänglighetsanpassas och hela sträckan förses med ny belysning. En bit av sträckan kommer också att få en rad av träd på ena sidan.

För Trehäradsvägen är det sträckan mellan Järnvägsgatan och Gasverksgatan som byggs om under samma tidsperiod och beräknas vara färdigt i mars 2016. Även här minskas körbanan något för att ge plats till gång- och cykelbanor på båda sidor.

Likaså tillgänglighetsanpassas busshållplatserna och belysningen blir ny. Där det idag finns träd längs med Trehäradsvägen, kommer det att planteras träd även på andra sidan. Dessutom kommer de befintliga träden att bytas ut, då det är många av dessa som inte mår så bra.  

Trafikljuset i korsningen Trehäradsvägen/Lundavägen ersätts med en cirkulationsplats, eller rondell som man ofta säger. Det lilla grönområdet vid trafikljusen kommer att ses över för en fräschare utformning.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler