Eslövs kommun logotyp

Snabb reparation av damm godkänd

Den brådskande reparationen av dammen vid Vombsjöns utflöde i Kävlingeån orsakade inte några skador på allmänna eller enskilda intressen.
Den bedömningen gör mark- och miljödomstolen efter en granskning av arbetena, som genomfördes 2013.

Vombsjöns dammanläggning byggdes 1944 och dämmer Vombsjön för att möjliggöra uttag av råvatten för dricksvattenproduktion.

2011 genomfördes en inspektion som visade erosion nedströms dammens bottenplatta, i kombination med läckage under plattan.

Sydvatten som äger dammen ansåg att det fanns risk för sättning av dammen, med eventuellt följande dammbrott. Det krävde omedelbara åtgärder.

Vid sju tillfällen under 2013 förstärktes dammkonstruktionen genom gjutning. Dessutom röjdes dammvallarna vid Vombsjön för att genomföra erosionsbegränsningar.

Sydvatten ansökte i efterhand om godkännande enligt miljöbalken hos mark- och miljödomstolen och redovisade hur arbetet utförts.

En av åtgärderna var förbiledning av vatten vid arbetsområdet. Inga avsteg från gällande vattendom behövde göras och vattenflödet till Kävlingeån kunde bibehållas.

Mark- och miljödomstolen förklarar nu att det var angeläget att skyndsamt vidta nödvändiga reparationsarbeten för att undvika förvärrade skador.

Domstolen lämnar i efterhand godkännande enligt miljöbalken för arbetena.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler