Eslövs kommun logotyp

Samrådsmöte om stationsområdet i Marieholm

Välkommen till ett öppet samrådsmöte om den planerade gång- och cykelförbindelsen vid stationsområdet i Marieholm, torsdag den 5 november klockan 16.00—19.00 i Marieholms bibliotek.
Eslövs kommun tagit fram ett planförslag om att anlägga en gång- och cykelväg och en planskild korsning (tunnel) för gång- och cykeltrafik under Marieholmsbanan i Marieholm.

Gång- och cykelförbindelsen är en viktig del i förändringen av stationsområdet i Marieholm, med anledning av att persontågstrafiken öppnar på Marieholmsbanan i december 2016.

På det öppna samrådsmötet i Marieholm har du möjlighet att få mer information om planförslaget och även lämna dina synpunkter.

Under samrådstiden, som är 26 oktober 2015 till 22 november 2015, finns planförslaget, detaljplan för del av Sibbarp 4:138 i Marieholm med flera, att se på följande platser:

  • Stadshuset, foajén och tillväxtavdelningen, Gröna Torg 2, måndag—fredag klockan 08.00-16.30.
  • Stadsbiblioteket, foajén, Norregatan 9, måndag—torsdag klockan 10.00-19.00, fredag klockan 10.00-18.00, lördag klockan 10.00-14.00.
  • Marieholms bibliotek, Järnvägsgatan 18 i Marieholm, måndag och torsdag klockan 15.00-19.00, fredag klockan 10.00-13.00.
  • www.eslov.se/bobygga

Processen med detaljplanen sker enligt ett så kallat standardförfarande. Det innebär att planen först skickas ut på samråd, därefter för granskning och slutligen för antagande.

Synpunkter och överklagan
Skriftliga synpunkter ska skickas till Eslövs kommun senast 22 november 2015. Du kan skicka dem via post till Eslövs kommun, Kommunledningskontoret, 241 80 Eslöv eller via e-post till kommunledningskontoret@eslov.se

Detaljplanen kan överklagas av dem som ingår i den så kallade samrådskretsen och som senast under granskningstiden lämnat in skriftliga synpunkter. De som ingår i samrådskretsen ges särskild information om detta via brev.

Mer information
För mer information kontakta planarkitekt Thomas Oskarsson, telefon 0413-623 15 eller exploateringsingenjör Cecilia Erlandsson, telefon 0413-622 68.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler