Eslövs kommun logotyp

Samråd om plan för järnvägsområde

Förslaget till detaljplan för järnvägsområdet i Marieholm ska skickas ut för samråd till berörda instanser och sakägare.
Detaljplanen omfattar den blivande pågatågsstationen i Marieholm. En 170 meter lång och sju meter bred perrong ska byggas.

Merparten av perrongen hamnar på Trafikverkets fastighet. Men en del måste byggas på kommunal mark och en del på privat.

För att allmänheten ska kunna komma till och från perrongen i öster krävs även att en del av fastigheten Sibbarp 29:1 blir allmän platsmark.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände planförslaget för samråd vid senaste sammanträdet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler