Eslövs kommun logotyp

Pris till Kävlingeåns vattenråd

​Vattenmiljöpriset Sjöstjärnan har tilldelats Kävlingeåns vattenråd, där Eslövs kommun är aktiv. En del av motiveringen till att ge just Kävlingeåns vattenråd det nyinstiftade priset är att "Arbetet i Kävlingeån har bidragit med många erfarenheter till det svenska våtmarksarbetet."
Sjöstjärnan, som delar ut vattenmiljöpriset, är ett nytt nationellt vattenmiljöpris för engagerat, lokalt vattenvårdsarbete i god samverkan. Det är Havs- och vattenmyndigheten, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) som står bakom priset och som ingår i juryn.

Drygt 80 nominerade
Från drygt 80 inkomna förslag nominerades fem av förslagen till priset. De fem nominerade år 2015 var Kävlingeåns vattenråd, Suseåns vattenråd, Ingemar Alenäs (Falkenberg kommun), Åsa Widen (Umeälven) och Skeboåns sportfiske.

​Hela motiveringen till att just Kävlingeåns vattenråd fick priset lyder som följer;

"I samarbete med markägare, areella näringar och kommuner har Kävlinge vattenråd i 20 år bidragit till att minska övergödningen av sjöar och vattendrag genom återmeandring av vattendrag, anläggning av dammar, våtmarker och skyddszoner. Arbetet i Kävlingeån har bidragit med många erfarenheter till det svenska våtmarksarbetet."

Stort geografiskt verksamhetsområde
Kävlingeåns vattenråds geografiska verksamhetsområde omfattar hela Kävlingeåns avrinningsområde inklusive Krankesjön, Vombsjön, Sövdesjön, Snogeholmssjön och Ellestadssjön.

Dessutom inkluderas Marbäckens och Hofterupsbäckens avrinningsområden som ligger mellan Kävlingeåns  avrinningsområde i söder och Saxån-Braåns avrinningsområde i norr.

Syftet med Kävlingeåns vattenråd är att samla arbetet med vattenvård och vattenkontroll i en organisation. Vattenrådet ska också svara upp mot de lokala behov som finns inom den svenska vattenförvaltningen och i detta kunna fungera som samråds- och remissorgan gentemot vattenmyndigheten.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler