Eslövs kommun logotyp

Plan för utveckling av Eslövs centrum

Centrala Eslöv ska bli en långsiktigt attraktiv plats för invånare, besökare och näringsliv. En plan för utveckling av centrum ska arbetas fram.
Centrum i Eslövs stad upplevs som en plats med låg attraktionskraft. Det är få invånare och besökare som stannar länge. Det innebär att de spenderar relativt lite där.

Planen för centrumutveckling ska ge svar på vem som ska bo, verka och vistas i stadskärnan samt vilka funktioner som är nödvändiga och värdebyggande för stadskärnan.

I planen ska också ingå hur stadskärnan kommer att utvecklas över tiden. Planen ska ge underlag för det konkreta arbetet med att utveckla centrum.

Kommunstyrelsen sa vid årets första sammanträde ja till att planen för centrumutveckling ska arbetas fram. Planen ska vara framtagen till den 31 augusti.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler