Eslövs kommun logotyp

Plan för perrong i Marieholm

Just nu är detaljplanen för området intill spårområdet i centrala Marieholm ute på samråd. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en perrong för persontågstrafik.
Perrongen ska byggas inför det att Marieholmsbanan öppnar för persontågstrafik december 2016. Detaljplanen ska även möjliggöra allmänhetens tillgång till perrongen från Marias väg.  

Detaljplanen är gjord för en del av Sibbarp 29:1 med flera och planområdet är beläget intill spårområdet i centrala Marieholm. Detaljplanen är ute på samråd från nu till och med den 30 juni.

Vill du läsa mer om pågående detaljplaner i Eslövs kommun

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler