Eslövs kommun logotyp

Plan för cykelväg i Stockamöllan

Trafikverket har fastställt vägplanen för en gång- och cykelväg mellan Stockamöllan och Hasslebro. Satsningen beräknas kosta 14 miljoner.
En gång- och cykelväg mellan Stockamöllan och Hasslebro har diskuterat under flera år. Det finns redan en cykelväg Billinge-Stockamöllan, längs väg 13.

Fortsättningen på den cykelvägen ska enligt vägplanen byggas intill vägarna 13 och 113. Sträckan är 1,6 kilometer och cykelvägen blir 2,5 meter bred.

I satsningen ingår också anläggande av en ny busshållplats på väg 13 vid Lindarnas väg i Stockamöllan och att tillgänglighetsanpassa befintlig hållplats "Rönneholm" vid väg 113.

Syftet med satsningen är att öka framkomligheten, tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter på sträckan.

Det ska bli attraktivt att gå och cykla längs sträckan. Trafikverket gör bedömningen att det är motiverat att genomföra satsningen.

Gång- och cykelvägen ingår i Trafikverkets cykelledsplan och samfinansieras med Eslövs kommun. Vägen ska enligt planerna byggas i år.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler