Eslövs kommun logotyp

Plan för cykelväg i Marieholm

En gång- och cykelväg planeras mellan Hantverksgatan och järnvägsstationen i Marieholm. Utformningen av vägen ska prövas i en detaljplan.
I satsningen på pågatågstrafik i Marieholm ingår järnvägsstation och en tunnel för gående och cyklister under järnvägen.

Direkt norr om järnvägsstationen finns ingen naturlig förbindelse till villaområdena. Därför planeras en gång- och cykelväg från stationens tunnel till Hantverksgatan.

En av de frågor som ska prövas i planarbetet är hur gång- och cykelvägen ska korsa Lagmansgatan, där det rullar en del tung trafik.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sa vid senaste sammanträdet ja till planarbetet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler