Eslövs kommun logotyp

Oroväckande och inspirerande konferens

Homonstörande ämnen och kemkalier i miljön — en oroväckande men också inspirerande konferens hölls under tisdagen i Medborgarhusets i Eslöv. 200 åhörare, från främst kommuner och landsting i södra Sverige, fick ta del av och diskuterade det viktiga ämnet om en giftfri miljö — ett måste eller en utopi?
En lång rad mycket intressanta föresläsare avlöste varandra på scenen i A-salen. Bland annat talade professor Carl-Gustav Bornehag från Karlstads universitet kring  hormonstörande ämnen. Carl-Gustaf Bornehags berättade om den stora hälsoundersökning av 2000 sjuåringar inom SELMA-studien som han är projektledare för.

Förmåga till inlärning
Syftet med undersökningen är att se om det finns ett samband mellan exponering för hormonstörande kemikalier under graviditeten och barnens hälsoutveckling när det gäller bland annat allergier, könsutveckling och förmåga till inlärning.

— Med data från hälsundersökningarna kommer vi att kunna undersöka den övergripande frågeställningen i SELMA-studien, det vill säga om exponeringen för hormonstörande ämnen under tidig graviditet kan påverka barnets och mammans naturliga hormonsystem och därmed störa barnets utveckling i olika avseenden, förklarade Carl-Gustaf Bornehag.

Krav på användare
Andra intressanta föreläsare under dagen var professor Christina Rudén, Stockholms universitet, som talade om kemikalier och REACH, en förordning som handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen.

– REACH innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte förekommer i tidigare lagstiftning.  Det sägs att Sverige har världens bästa lagstiftning kring detta, och jag tror nog att det är sant, menar Christina Rudén.

Dessutom medverkade Britta Hedlund från Naturvårdsverket, Jan Hammar från Kemikalieinspektionen och Jimmy Lindsjö från Svenska Naturskyddsföreningen som berättade om projektet Operation giftfri förskola

Komiker och kunnig vinnare
Komikern och På Spåret-vinnaren Jesper Rönndahl höll i mikrofonen som moderator för dagen. Dagen avslutades med en slutdiskussion med samtliga talade för dagen och representanter från Länsstyrelsen i Skåne och Region Skåne.

Giftkonferensen i Medborgarhuset arrangerades av Eslövs kommun, Sveriges Ekokommuner, Länsstyrelsen i Skåne och Region Skåne.

Professor Carl-Gustav Bornehag talade om hormonstörande ämnen vid giftkonferensen i Eslöv.

Professor Carl-Gustav Bornehag talade om hormonstörande ämnen vid tisdagens giftkonferens i Eslöv. Foto: Carin Svensson Krüger/Eslövs kommun

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler