Eslövs kommun logotyp

Omröstning om naturreservat i Stehag

Naturområden norr om Stehagsskolan samt delar av Gyaskogen blir inte naturreservat. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sa nej med sju röster mot sex.
Eslövs kommuns miljöavdelning har tagit fram ett förslag om att skydda tätortsnära naturområden med mycket höga naturvärden vid Stehag.

Det är en beteshage med träd och buskar, gräsmark och skogsområden, totalt cirka 10 hektar. 2012 avstyrkte kommunstyrelsen naturreservat.

En del av naturområdet är planlagt för skol- och idrottsverksamhet. Men Barn och Utbildning har nyligen begärt detaljplan för utbyggnad på skolans grusplan.

Syftet med naturreservat var att långsiktigt bevara områdets naturvärden och bibehålla ett tätortsnära strövområde.

Förslaget att Miljö och Samhällsbyggnad skulle påbörja arbetet med reservatsbildning av området avslogs med sju röster mot sex. Socialdemokraterna och moderaterna sa nej till naturreservat.

Nämnden sa ja till en beräkning av kostnaderna för utsläckning av planen för skol- och idrottsverksamhet på ett av naturområdena.

Politikerna var också överens om att se över befintliga nyttjanderättsavtal i området och skriva nya avtal som värnar naturvärdena.

- Vi har redan rådighet över platsen eftersom kommunen äger marken, säger förste vice ordföranden Janet Andersson. Bevarandet av naturtillgångarna kan tas upp i arbetet med översiktsplanen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler