Eslövs kommun logotyp

Nytt integrationsboende för unga

Eslövs kommun kommer att öppna ett nytt integrationsboende för ensamkommande barn och ungdomar i delar av Hotell Stensson. Detta beslöt kommunstyrelsen i Eslöv vid sitt senaste sammanträde.
–Vi i Europa kommer att få ta emot människor på flykt tid framöver och särskilt ser vi till de ensamkommande barnen som är en extra utsatt grupp. Integrationsboendet på Hotell Stensson blir det fjärde boendet för ensamkommande barn och ungdomar i Eslöv, konstaterar Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

Beslut om polishuset i oktober
Det boende som Johan Andersson hänvisar till, förutom Husaren och Kastanjen som har funnits en längre tid, är det planerade boendet i polishuset på Föreningstorget i Eslöv. Beslut om detta fattades av kommunstyrelsen i oktober och beräknas öppna till sommaren nästa år.

Det integrationsboende som nu ska öppna i Hotell Stensson kommer att omfatta 22 rum på två olika våningsplan. Rummen är placerade så i byggnaden att de boende kommer att kunna ges en egen ingång via Södergatan. Exakt hur många rum som kommer att kunna bebos av de ensamkommande är inte riktigt klart idag, något rum eller några av dem kommer att behövas för personal och samlingsrum för de boende.

Hotell Stensson öppet precis som vanligt
Eslövs kommun kommer själv att driva det nya boendet då VoB Syd AB, som driver Husaren och Kastanjen, har meddelat att bolaget inte har möjlighet att driva det nya boendet. De totala kostnaderna för integrationsboendet ersätts av Migrationsverket.

Eslövs kommun kommer att hyra delarna av Hotell Stensson för integrationsboende av Eslövs Bostads AB, ebo, som äger fastigheten där hotellet bedrivs.

– Viktigt att poängtera här är att hotellet kommer att hålla öppet och bedriva sin verksamhet precis som vanligt, Det enda är att kommunen nu går in och hyr en del, konstaterar Henrik Wöhlecke (M), kommunalråd i Eslöv.

Förutom att det nya integrationsboendet ska kunna bli ett mer permanent hem för  ensamkommande barn kan också några eller flera rum, eller kanske en av våningarna, användas som ett så kallat transitboende. Där ska de nyanlända kunna får bo i en eller några nätter innan de placeras i en kommun. Numera är det lagstadgat att samtliga kommuner i landet måste ta emot ensamkommande barn och ungdomar, denna lag trädde i kraft 1 januari 2014.

Transitboende som ett stöd för Trelleborg och Malmö
Planerna på att använda en del av det nya boendet som ett transitboende ska ses som en hjälp att i den situation som Trelleborg och Malmö befinner sig i. Dessa kommuner är idag så kallade ankomstkommuner, vilket bland annat innebär att de har ansvaret för att ordna boende för de ensamkommande i avvaktan på att Migrationsverket anvisa dem en kommun som ska ta över ansvaret.

— Framförallt är det Trelleborg som har vädjat om hjälp och vi måste hjälpas åt i den här situationen. Till Trelleborg kommer nu 100 ensamkommande barn om dagen och kommunen  har till idag startat 28 boenden, konstaterar kommunalrådet Henrik Wöhlecke (M).

Beslutet i kommunstyrelsen fattades av sex partier i en överenskommelse, Sverigedemokraterna valde att inte medverka i beslutet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler