Eslövs kommun logotyp

Ny taxa för äldre

Från den 1 september förändras taxorna för vissa behov hos Eslövs äldre. Bland annat höjs nivån för maxtaxan för de med eget boende och portionspriset för matdistributionen ökar med sju kronor per portion. Kommunfullmäktige i Eslöv har fattat beslut om förändringarna.
År 2014 gjordes en sammanslagning av avgifterna för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen för de äldre. Syftet med att slå ihop avgiftsberäkningen för insatser enligt de olika lagstiftningarna var att utgå från individen och ha individens hjälpbehov i fokus istället för att utgå från vilken lagstiftning som låg till grund för insatsen. Förra årets maxtaxa landade på 1776 kronor.

Maten dyrare per portion
I en strävan efter en ekonomi i balans har nu vård- och omsorgsförvaltningen föreslagit om vissa förändringar kring vissa avgifter för de äldre. Kommunfullmäktige har nu också fattat beslut om förändringarna. Den nya maxtaxan för hemsjukvård och hemvård på 1 870 kronor, avgiften för serviceavgifter blir 257 kronor i timmen och 367 kronor för omvårdnadsinsatser.

Portionspriset för matdistribution kommer att höjas från 44 kronor per portion till 51 kronor per portion. Dessutom kommer priset för maten i fortsättningen följa det pris kommunen betalar till leverantören enligt upphandlat avtal.

Avgift för ledsagning
Ledsagning har hittills varit kostnadsfritt i Eslövs kommun men från 1 september kommer en avgift att tas ut. Detta innebär att ledsagning ska ingå i debiteringen enligt prislistan för serviceinsatser, i nuläget 257 kronor per timme.

Från 1 september kommer också en avgift för hjälpmedel att tas ut, ett så kallat hjälpmedelsabonnemang, på 60 kronor per månad. I hjälpmedelsabonnemanget kommer att ingå utprovning, instruktioner om användning vid behov träning i att använda hjälpmedlet och vid behov anpassning av hjälpmedlet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler