Eslövs kommun logotyp

Ny organisation för besöksnäringen

Kommunerna Eslöv, Höör och Hörby, Företagarföreningen MittSkåne, Linderödsåsens Turism och Tourism in Skåne AB ska bilda ett partnerskap för utveckling av besöksnäringen.
En gemensam organisation för besöksnäringen i MittSkåne har diskuterats en längre tid. Ett förslag om att bilda ett gemensamt bolag stoppades när Hörby kommun sa nej.

Det nya förslaget innebär att de tre kommunerna och företagarföreningen bildar ett partnerskap. Nytt är att Linderödsåsens Turism och Tourism in Skåne är med.

Syftet med partnerskapet är att samordna resurser och kompetenser för att skapa utvecklingskraft. Företagen vill gå från ett mer passivt deltagande till ett aktivt utvecklingsarbete.

Hörby kommun ska vara värdkommun för verksamheten och anställda personal. De tre kommunerna bidrar med 900 000 kronor vardera.

En styrgrupp ska bildas och ansvara för affärsplan, verksamhetsplaner, budget samt ansvars- och rollfördelning för verksamheten. Styrgruppen får sex ledamöter.

En förutsättning för att det ska bli ett partnerskap är att alla tre kommunerna säger ja. En enig kommunstyrelse i Eslöv tillstyrker förslaget.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler