Eslövs kommun logotyp

Ny detaljplan för järnvägsstation

Eslövs kommun ska upprätta detaljplan för en ny järnvägsstation i Marieholm. En perrong med tillförande väderskydd ska byggas.
Upprustningen av Marieholmsbanan inleds nästa år. I planerna ingår att Marieholm ska få pågatågstrafik från december 2016.

I upprustningen ingår att bygga en ny järnvägsstation i Marieholm. En 170 meter lång och sju meter bred perrong ska byggas.

Tillhörande bebyggelse, bland annat väderskydd, ska placeras i anslutning till järnvägsspåren. Men det kräver en ny detaljplan.

En del av den mark som behövs ska enligt gällande plan användas för småindustri och bostäder, en annan del för allmänt ändamål.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sa på tisdagen ja till att en ny detaljplan upprättas. I den ska det markområde som behövs reserveras för järnvägsändamål.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler