Eslövs kommun logotyp

Medborgarförslag om hastighet

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade vid sitt första sammanträde efter sommarlovet tre olika medborgarförslag om hastighetsbegränsning till högst 40 kilometer i timmen på Trehäradsvägen i Eslöv.
– I den antagna hastighetsplanen för Eslövs tätort kommer det ske en sänkning av hastigheten på Trehäradsvägen och alla andra vägar där vi idag har högsta tillåtna hastighet med 50 kilometer i timmen. På de sträckor där det idag är tillåtet att köra i 70 kilometer i timmen som högst kommer vi att sänka högsta tillåtna fart till 60, förklarar Bengt Andersson, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv.

I de tre medborgarförslagen framförs ungefär samma motiv till att sänka hastigheten på just Trehäradsvägen. Ett av förslagen lyfter det faktum att de som bor längs Trehäradsvägen får uppleva en kraftig ökning av buller och avgaser från speciellt den tunga trafiken som kör längs vägen.

Det konstateras också att de boende längs vägen har svårt att ta sig ut från sina fastigheter. Med högsta tillåtna hastighet 40 kilometer i timman framförs också att trafiken kommer att flyta jämnare och det kommer att bli mindre stopp.

I Eslövs kommuns hastighetsplan framgår att de vägar i centrala Eslöv som idag har 70 kilometer som högsta tillåtna hastighet ska sänkas till 60 kilometer i timman. Motsvarande ska högsta tillåtna hastighet 50 sänkas till en fart med högst 40 kilometer i timman.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler