Eslövs kommun logotyp

Livsgärning får byggnadsvårdspris

Lennart Gunnarsson, Trumpetarbostället i Billinge, får ta emot Eslövs Byggnadsvårdpris 2015. I motiveringen till beslutet står bland annat "Genom Lennart Gunnarssons gärning och omsorg lever byn, dess namn, historia och byggnader vidare för framtiden".
Trumpetarbostället i Billinge. Foto: Ulf Axelsson

Trumpetarbostället i Billinge. Foto: Ulf Axelsson

Ett tiotal nomineringar till årets byggnadsvårdspris hade kommit in till Eslövs stadsarkitekt Torsten Helander inför utnämningen. Torsten Helander tillsammans med Ingela Lundqvist, förvaltningschef för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Ulrika Odenius, förvaltningschef för Kultur och Fritid, utgjorde juryn som fick det hedrande uppdraget att välja ut årets pristagare. Juryn var enig om att Lennart Gunnarsson är en värdig vinnare av priset.

Barnen har nominerat
Det är Lennart Gunnarssons tre barn som har nominerat pappa Lennart till årets byggnadsvårdspris. I sin nominering berättar de att Lennart Gunnarsson redan som 17-åring köpte en av de få gathus, ett småbrukarhem, som fanns kvar i Hissbro By vid Billinge. Detta renoverades varsamt under en 3-4 års period.

År 1977 övertog paret Gunnarsson så Trumpetarbostället i Hissbro By, en släktgård med mycket lång historia. Den var i så dåligt skick att det mesta fick plockas ner och återställas igen.

– Vi barn tycker att våra föräldrar både gjort och gör en stor insats inom byggnadskultur, där de både vårdar, sprider och bevarar kultur. Pappa har vigt hela sitt liv åt byggnadsvård och att bevara vårt kulturarv, skriver barnen i sin nominering.

Idag ett känt och uppskattat utflyktsmål
Genom åren har paret Gunnarsson förvärvat ytterligare gårdar, i de flesta fall räddat dem från rivningshot, och återuppbyggt dem efter gamla metoder. Alla dessa bitar tillsammans ger nu en fin, intressant bild av hur en gammal byväg med dess gathus såg ut i en by i Eslövs kommun på 1700-talet.

Gårdarna med sitt säregna skånska byggnadssätt visas sen 1988 för allmänheten och är idag ett känt utflyktsmål.

Motiveringen i sin helhet
Motiveringen till att Lennart Gunnarsson ska tilldelas Eslövs Byggnadsvårdspris 2015 följer här i sin helhet:

"Genom ett livslångt engagemang finns Hissbro by idag kvar som ett stycke levande bebyggelsehistoria. Restaureringen av byn omfattar såväl bystruktur, vägar och byggnader som bro, grönytor och verksamheter. Platsen är öppen för allmänheten och har blivit ett populärt utflyktsmål.

Nämnas kan det restaurerade småbrukarhemmet, borgmästarhuset som återförts till byn efter en tid i förskingringen, vägsträckningen och stenbron som stod inför rivning. Genom Lennart Gunnarssons gärning och omsorg lever byn, dess namn, historia och byggnader vidare för framtiden."

Priset kommer att delas ut under årets Näringslivsdag i nästa vecka, torsdag den 3 september.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler