Eslövs kommun logotyp

Livlig debatt om budgetarbetet

Eslövs kommuns budgetarbete diskuterades livligt vid måndagens fullmäktigemöte. Fullmäktige godkände med 30 röster mot 21 att kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara budgetberedning.
Budgetarbetet startar tidigt på våren med en upptaktsträff, där representanter för alla fullmäktigepartier får delta. Därefter har kommunstyrelsens presidium överläggningar med nämnderna.

I juni presenteras prognos över intäkter, ramar för nämnderna, vilka önskemål nämnderna framfört och den samlade effekten för kommunens ekonomi. Denna redovisning skickas ut till samtliga partier i fullmäktige.

I september ska nämnderna behandla sina budgetförslag och i oktober ska den styrande majoriteten presentera hela förslaget till budget. Kommunfullmäktige behandlar budget och skattesats i november.

När kommunfullmäktige behandlade ekonomistyrningsprinciper för mandatperioden, där budgetrutinerna ingår, blev det diskussion om förslaget att kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra budgetberedning.

- Jag föreslår att en från varje parti ska ingå i budgetberedningen, sa Håkan Larsson (MP).

- Jag instämmer, sa Göran Frank (FP). Alla partier ska ha en chans att lägga fram en budget med kvalité.

- Det är två partier som inte är representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott, sa Bertil Jönsson (NKE). Det gäller två personer.

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har varit budgetberedning under ett antal år, sa Henrik Wöhlecke (M). Fem i samverkan har tre platser. De som är med får dela med sig inom gruppen av informationen. Det är ett bra system.

- Jag sitter inte på information som jag inte delar med mig, sa Annette Linander (C). Diskussionerna i arbetsutskottet ger inte så mycket. Det handlar mest om att vara bollplank till tjänstemännen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler