Eslövs kommun logotyp

Länsstyrelsen positiv till nya bostäder

Länsstyrelsen ser positivt på planprogrammets intentioner att förtäta med bostäder i ett stationsnära läge. Styrelsen vill uppmuntra till ett effektivt utnyttjande av marken.
Det förklarar länsstyrelsen i Skåne i ett yttrande över planprogrammet för del av Skatan 3, området mellan Bergagymnasiet och Ringsjövägen i Eslöv.

Samtidigt förklarar länsstyrelsen att en mängd frågor återstår att besvara. Det gäller bland annat störningar från trafik och verksamheter, dagvattenhantering och trafikförsörjning.

Regionala tillväxtnämnden i Region Skåne förklarar att området har en stor potential för en hållbar stadsbyggnad.

Alternativet med villabebyggelse i detta läge är inte förenligt med en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur, då det inte medger en tillräckligt hög exploateringsgrad, skriver nämnden.

Det är viktigt att arbeta med en mänsklig skala i kombination med hög exploateringsgrad och att bebyggelsens fasader utmed Ringsjövägen blir variationsrika.

Mälö Fastigheter AB, som äger Bergaområdet, ser fram emot bostadsbebyggelse mellan Bergaområdet och den nya grundskolan.

Bolaget ser helst punkthusbebyggelse med tre-fem våningar på det nya området. Däremot tror inte bolaget på handel annat än i serviceform på området.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler