Eslövs kommun logotyp

Krav på bättre belysning och underhåll

Eslövsborna vill ha bättre underhåll och bättre belysning av både gator och gång- och cykelvägar. Det framgår av medborgarundersökningen.
I undersökningen får Eslövs kommuns skötsel av olika verksamheter betyget 6,0 på en tiogradig skala. För två år sedan var betyget 6,1.

Högt betyg, sju eller mer, får förskolan, räddningstjänsten, biblioteksverksamheten, sophämtning, återvinningscentraler, vattenförsörjning, dricksvatten och avloppssystem.

Underhållet av gator och vägar får betyget 4,7. Även underhållet av gång- och cykelvägar och belysning vid gång- och cykelvägar får lågt betyg.

Grundskolan får betyget 5,8, gymnasieskolan 4,7, äldreomsorgen 5,4 och miljöarbetet 6,1 på den tiogradiga skalan.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler