Eslövs kommun logotyp

Kampanj för klimatet i Skåne

I samband med klimattoppmötet i Paris kommer Klimatsamverkan Skåne att visa reklamfilm på biografer i Skåne. Du kan även träffa representanter från Eslövs kommun på Stora torg torsdagen den 3/12 klockan 16.30-19 och på Bian tisdagen den 8/12 klockan 18.30-20.00 för att diskutera klimatfrågor och få tips om konkreta sätt att bli fossilbränslefri.
Eslövs kommun samarbetar med Klimatsamverkan Skåne i en kampanj för att lyfta klimat- och energifrågorna runt om i Skåne. Dels reklamfilmen som visas på skånska biografer och dels att representanter från Eslövs kommun tipsar om konkreta sätt vi kan bidra till ett hållbart klimat, bland annat genom uppropet: 100% fossilbränslefritt Skåne 2020, där anslutna strävar mot att få bort fossila energikällor från el, uppvärmning och transporter inom fem år.
Eslövs kommun har antagit utmaningen att bli fossilbränslefri till 2020 - Anta utmaning du också!

100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 är ett upprop som Klimatsamverkan Skåne driver för att få kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att minska sin påverkan på klimatet samt visa att vi i Skåne kan och vill gå före. Att ansluta sig till 100% fossilbränslefritt är ett tydligt ställningstagande för framtiden. Det som en gång började som en politisk vision är idag något som många organisationer, företag och privatpersoner tycker är en självklarhet.

Det här innebär utmaningen 100% fossilbränslefritt Skåne:
Genom att ansluta dig till uppropet åtar du dig att vara aktiv för att du eller din organisation, eller indirekt det företag du eventuellt köper tjänsten av, ska eftersträva:
• Ingen fossil energianvändning i byggnader. Det innebär att du/företaget/organisationen inte använder fossil energi för värme och kyla i byggnaderna du/företaget/organisationen äger eller hyr.
• Inget fossilt bränsle i transporter. Det innebär att du/företaget/organisationen inte använder fossilt bränsle i egna transporter, resor eller köpta transporttjänster.
• Ingen användning av fossil el. Det innebär att du/företaget/organisationen inte använder fossil el i den egna verksamheten och samt att du/företaget/organisationen köper miljömärkt el av någon sort.

Så här kan ni göra i företag eller organisation
Om företaget/organisationen väljer att ansluta till uppropet kan ni till exempel gå tillväga så här:
• Inventera om ni har andra liknande policybeslut eller närliggande arbeten som påminner om uppropet 100% fossilbränslefritt Skåne 2020.
• Skriva ett internt PM om uppropet som underlag för förankring och beslut om att företaget/organisationen ska gå med. En enkel nulägesbeskrivning kan vara en bra del av PM:et
• När internt beslut finns anmäler du det på webbplatsen.
• Om du/företaget/organisationen inte når ända fram med utmaningen 100% fossilbränslefritt Skåne 2020 finns en sista möjlighet att klimatkompensera för resten.

Låter det svårt? Det behöver det inte vara. Alla kan vara med — företag, organisationer, privatpersoner och familjer.

Vad är fossila bränslen?
Olja, bensin, diesel, stenkol och naturgas är de som brukar räknas till fossila bränslen.

Vad är fossil el?
Fossil el är el som kommer från olja, kol och andra fossila energikällor. Genom att skriva avtal om förnyelsebar el eller bra miljöval med din el-leverantör uppfyller du punkten om ingen använning av fossil el. Men du kan även producera egen förnybar el, till exempel sol och vind.

Måste jag sluta köra bil?
Nej, men du kan tillexempel dra ner på onödiga körningar och välja kollektivt resande, gång, cykel eller en elcykel vid längre resor. Du kan även välja en bil som drivs av förnybar energi, idag kan du tanka fordonsgas på drygt 20 tankställen i Skåne och etanol (E85) finns på de flesta tankställen.

Hur är det med fjärrvärme? Är det ett fossilbränslefritt alternativ?
De flesta fjärrvärmeverk använder en mix av förnybara och fossila bränslen. Örtoftaverket levererar idag 96 % fossilbränslefri fjärrvärme och har som mål att den ska bli helt fossilbränslefri till år 2020.

Ska jag minska min energianvändning?
Ja, det är alltid bra, då kan den förnybara energin räcka till många fler.

Hur är det med flygresor då?
Det finns möjlighet att klimatkompensera flygresor, både hos flygbolag och hos fristående organisationer. Men det bästa är att försöka hitta alternativ till flygresor om det är möjligt.

Har det verkligen någon betydelse vad en enskild person/organisation i Skåne gör?
Ja. Alla måste hjälpas åt. Tillsammans bryter vi beroendet av fossil energi. Skåne kan vara föregångare och visa att det går!
  
Anmälningsformulär finns här.
På hemsidan kan du se alla som är anslutna och mer information om 100% fossilbränslefritt Skåne 2020.

Följ klimattoppmötet i Paris 30 november — 11 december. Vi håller tummarna för att det blir ett bra klimatavtal!

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler