Eslövs kommun logotyp

Ja till ombyggnad av Bergaskolan

Bergaskolan i Eslöv ska byggas om från gymnasieskola till grundskola. Bygg-, mark- och rivningslov har beviljats för första etappen.
Satsningen på grundskola innebär stora förändringar av Bergaskolans huvudbyggnad. De nygamla lokalerna ska ersätta Östra skolan.

I bygglovet ingår en stor invändig ombyggnad av Bergas västra byggnad. Utvändigt blir det nya fönster och glaspyramider på taket.

Den mellersta flygeln på den ursprungliga Bergaskolan kommer att rivas. Det innebär att en stor innergård skapas.

I första etappen ingår också mindre om- och tillbyggnader av den södra och norra byggnaden. Dessutom ska dagvattenproblem i området åtgärdas.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förklarar att satsningarna inte strider mot detaljplanen eller plan- och bygglagen.

Den nya utemiljön blir värdefull för den nya verksamheten. Den kommer dessutom att motverka de dagvattenproblem som finns på fastigheten.

Byggnaderna har inte sådant historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde att rivningslov inte kan beviljas.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler