Eslövs kommun logotyp

Ingen höjning av skatten 2016

Eslöv ska ha oförändrad skattesats, 20:24, under nästa år. Detta beslöt kommunfullmäktige i Eslöv vid sitt budgetsammanträde i Medborgarhuset på måndagen.
Budgeten med nästa års skattesats antogs av kommunfullmäktige efter en ganska lång debatt på måndagen. Debatten inleddes med att samtliga partier i kommunfullmäktige fick presentera, i den mån de hade, sina budgetalternativ. Johan Andersson, kommunalråd för socialdemokraterna, som tillsammans med Henrik Wöhlecke, moderat kommunalråd, har den politiska majoritet i Eslöv inledde debatten.

– Vi har lagt fram en stark budget som vi är mycket stolta över. Nästa år ger den oss möjligheten att satsa på sådant som en bättre trafikmiljö för oskyddade trafikanter och ett ökat samarbete för unga till bostad och arbete men också till sådant som en satsning på Marieholmsbanan och en ny gymnasieskola. Detta även om skatten kommer att kunna ligga kvar på samma nivå som i år, vilket är mycket positivt, menade Johan Andersson.

Oro för nytt avtal med Region Skåne
Först ut i raden av oppositionspartier i budgetdebatten var Sverigedemokraterna med Fredrik Ottesen. Sverigedemokraterna var bekymrade över det nya hälso- och sjukvårdsavtal som kommer att träda i kraft under 2016. Avtalet tecknas mellan Region Skåne och Skånes samtliga kommuner.

– Det nya avtalet kommer att innebära kraftiga merkostnader för kommunen och om vi inte förbereder oss för detta kommer vi att skjuta en del av de höga kostnaderna framför oss. Vi föreslår därför en skattehöjning med 15 öre, som ska göra att vi undviker att hamna i ett sådant läge, förklarade Fredrik Ottesen.

"Ser ut att leda rätt"
Centerns Annette Linander menade att budgeten som majoriteten la fram "ser ut att leda rätt" men framhöll en oro för den fördyring som beräknas för den nya gymnasieskolan i Eslöv som ska börja byggas 2017. Investeringsbudgeten för skolbygget har ändrats från 128,2 miljoner kronor till 228,2 miljoner kronor i det majoritetens budget för kommande år.

– Vi kommer att få svårt att acceptera fler höjningar av investeringsbudgeten för skolbyggnaden, då blir det kanske istället billigare att Eslövs ungdomar får gå i Lund?, konstaterade Annette Linander.

Håkan Larsson, Miljöpartiet, såg också i debatten positivt på budgetförslaget och menade att den innehöll satsningar och nytänkande inom just de områden som medborgarna vill att politikerna ska ägna sog åt och utveckla.

– Jag tänker på utbildning, vård och omsorg, kultur och miljö. Väldigt viktiga områden att ta på stort allvar, sa Håkan Larsson.

Står inför stora investeringsbehov
Daniel Rhodin för Liberalerna, som folkpartiet just har bytt namn till, inledde sitt budgetanförande med att säga ja till majoritetens budgetförslag. Men sen för att också belysa en oro hos Liberalerna.

– Eslöv står inför stora investeringsbehov där vi ser ökade kostnader för räntor i slutet av 2018, vi måste därför se över våra tillgångar och innehav. Kommunen står också inför stora omställningar i flera av kommunens verksamheter, detta ska också betalas.

Stefan Karlsson, Vänstern, var också positiv till majoritetens budget i sitt anförande. Han ville dock poängtera vikten av att aldrig minska på ambitionen för förskola, skola och fritidsverksamheten för Eslöv barn och unga.

– Vi måste se till att alla klarar skolan med behörighet för vidare studier. En skola fri från mobbning är också ett måste, konstaterade Stefan Karlsson.

Skola och landsbygd
Bertil Jönsson för Nya Kommunpartiet talade i sitt inledande anförande om skola, omsorg och landsbygdsfrågor.

– Vi måste göra de investeringar som behövs i skolan, och jag hade gärna sett en tillgänglighetsplan för omsorgen. Våra fina åkermark ska också i fortsättningen användas som en livsmedelsresurs och vidare när det gäller landsbygden så är jag mycket positiv till utbyggnaden av gång- och cykelvägar.

Budgetdebatten avslutades med en röstning där majoritetens beslut vann. Sverigedemokraterna valde att reservera sig mot beslutet.

Vi kommer framöver att presentera den nua antagna budgeten för 2016 och också 2017-2018 närmare i olika artiklar här på hemsidan.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler