Eslövs kommun logotyp

Hur ser ditt framtida Eslöv ut?

Vad är bra i Eslövs kommun idag? Vad saknar du? Vad ska vi utveckla? Kom till Stationshuset i Eslöv den 27 maj klockan 16.00–19.00 och dela med dig av dina tankar och idéer!
Eslövs kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, för framtidens Eslöv.

Översiktsplanen är kommunens framtidsplan för att uppnå en långsiktig utveckling mot bättre miljö, enklare vardagsliv för medborgarna och en attraktivare kommun.

— Enkelt uttryckt handlar översiktsplanen om hur vi vill använda kommunens yta framöver för att på bästa sätt möta de utmaningar vi står inför och skapa en så god livsmiljö som möjligt, säger Minna Hatti, planarkitekt och en av de ansvariga för den nya översiktsplanen i Eslövs kommun.

Öppna möten
Insamlingen av material till den nya översiktsplanen har påbörjats och vi kommer framöver anordna öppna möten och olika dialogaktiviteter runt om i Eslöv.

De första öppna mötena ordnas i stationshuset i Eslöv den 27 maj klockan 16.00–19.00 och den 8 juni klockan 16.00–19.00.

— Under hösten fortsätter vi dialogen och insamlingen av material med bland annat öppna möten i de större orterna runt om i kommunen, säger Peter Juterot, projektledare för arbetet med den nya översiktsplanen.

Planarkitekt Minna Hatti

Kartor är ett viktigt arbetsredskap i dialogerna om vår framtida kommun.

Dialog viktigt
Att medverka till översiktsplanen är en demokratisk rättighet och dialogen med de som bor och verkar i kommunen har stor betydelse för slutresultatet.

— Det finns många sätt att bidra med åsikter och synpunkter, säger Peter Juterot, projektledare för översiktsplanearbetet.

Du kan till exempel delta i den nätbaserade Eslövspanelen, lämna synpunkter direkt på hemsidan eller hör av dig via brev, telefon och e-post. För mer information och kontaktuppgifter se Översiktsplan.

Vi ses i samtalen om vår framtida kommun!

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler