Eslövs kommun logotyp

Högt betyg till fritidshemmen

Fritidshemmen i Eslövs kommun får högt betyg av barnen. 96 procent förklarar att de trivs på fritidshemmet.
Enkäten om elevernas trivsel på fritidshemmen genomfördes under hösten. 1079 svar lämnades in, vilket gav en svarsfrekvens på 76 procent.

97 procent av barnen svarar att de känner sig trygga på fritidshemmet. Inga barn svarar att de känner sig otrygga. Känslan av trygghet har ökat sedan undersökningen 2012.

82 procent av barnen upplever att de får vara med och bestämma vad som ska göras. 94 procent svarar att det finns möjlighet att lära sig nya saker.

Även vårdnadshavarna ger högt betyg till fritidshemmen. En aktivitet som efterfrågas är läxhjälp. En del fritidshem har det men inte alla.

Ett område som behöver förbättras är möjligheterna till lugn och ro på fritidshemmen. En svårighet är att flera fritidshem delar lokaler med skolan.

Fritidshemmen ska arbeta vidare med att förbättra arbetsmiljön för barnen. Ett sätt kan vara att ha fler utomhusaktiviteter.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler