Eslövs kommun logotyp

Högt betyg till förskolorna i Eslöv

Förskolorna i Eslövs kommun får högt betyg av föräldrarna. 87 procent är mer än nöjda med barnets förskola.
Eslövs kommun skickar en gång om året ut en enkät till föräldrarna om deras syn på förskoleverksamheten. I år var det 1519 föräldrar som svarade. I verksamheten finns 1 685 barn.

Föräldrarna upplever i hög grad att personalen ger barnen och föräldrarna ett bra bemötande. Föräldrarna har förtroende för förskolans personal.

Målsättningen är att alla föräldrar ska vara nöjda med bemötandet. I årets undersökning var det flera förskolor som nådde 100 procent.

89 procent av föräldrarna är nöjda med den information de får från barnens förskola. För att kommunicera verksamheten direkt till föräldrarna använder allt fler förskolor Instagram.

Där går det att visa på det lärande som dagligen sker i verksamheten. Barnen kan sedan återberätta dagen hemma och det blir en direkt återkoppling.

Verksamheterna ska fortsätta med insatser för att hitta nya former för ökad samverkan med föräldrarna för att ge fler insyn, inflytande och delaktighet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler