Eslövs kommun logotyp

Högt betyg till Eslövs klimatarbete

Eslövs kommuns energi- och klimatsatsningar får högt betyg i en öppen jämförelse från Sveriges kommuner och landsting och Energimyndigheten.
Eslöv tillhör den främsta fjärdedelen av landets kommuner på en rad områden, både när det gäller byggnader och transporter. Jämförelserna gäller 2013.

Ett av områdena är energianvändningen i kommunala lokaler. I Eslöv uppgår den till 132 kilowattimmar per kvadratmeter. För fyra år sedan var det 213.

Ett annat område är energianvändningen i bostäder, där förbrukningen är 111 kilowattimmar per kvadratmeter. Även med en korrigering för klimat tillhör Eslöv de främsta kommunerna.

När det gäller transporter tillhör Eslöv den främsta fjärdedelen för satsningen på miljöbilar och på förnybara drivmedel till personbilar och lätta lastbilar.

Däremot har Eslöv en hög energianvändning till personbilar och lätta lastbilar. Där tillhör Eslöv den sista fjärdedelen.

Anledningen till hög energianvändning är satsningen på biogas som drivmedel. Biogas innebär högre energianvändning men samtidigt väsentligt lägre utsläpp av koldioxid.

I öppna jämförelser ingår också användningen av förnybar energi. Eslöv får högt betyg för förnybar el i byggnader och värme från solfångare. Lågt betyg blir det för elanvändning från vindkraft och solceller.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler