Eslövs kommun logotyp

Helt kvarter kan bli bostäder

Eslövs kommun inleder nu markförhandlingar med fastighetsägaren Stena Fragmentering AB om att få tillgång till kvarteret Gäddan 41, längs Ringsjövägen, där bolaget har sin verksamhet. På området kan byggas bostäder.
– Kvarteret är ett viktigt strategiskt område för en framtida utveckling av Östra Eslöv. Genom att få tillgång till området kan vi knyta ihop Bergaområdet med den mer stationsnära delen av östra Eslöv, menar Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

Projektet i budget 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade saken vid sitt sista sammanträde före sommaruppehållet, tisdag 16 juni. Diskussionen mynnade ut i att kommunens kommunledningskontor fick i uppdrag att inleda markförhandlingar för just fastigheten Eslöv Gäddan 41 med fastighetsägaren Stena Fragmentering AB. Inledande samtal med Stena har redan först men nu sätter sig parterna mer formellt vid förhandlingsbordet. Projektet ska också tas med i budgetarbetet för 2016.

Stena flyttar sin verksamhet
Stena Fragmentering AB bedriver återvinning, bearbetning och förädling av sådant som metaller, papper och elektronikskrot. I diskussioner med företaget finns planerna att verksamheten ska flyttas från Gäddan 41 till Maskinvägen på industriområdet i Eslöv, i ett kvarter där Eslövs kommun tidigare haft verksamhet.

– Verksamheten är viktig för återvinning och hantering av avfall från industrier och andra verksamheter i Eslöv. Samtidigt medför verksamheten buller vilket är svårförenligt med strävan att kunna bygga nya bostäder och skapandet av en levande och attraktiv stadsmiljö, menar Henrik Wöhlecke, kommunalråd.

Räknar med flera år
Processen med förhandling, flytt och allt annat fram till att ett nytt bostadsområde kan stå färdig i kvarteret kan dock ta tid.

– Vi räknar med flera år, men det känns bra att stå där vi gör nu. Det betyder mycket för utvecklingen av östra Eslöv, konstaterar Henrik Wöhlecke.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler