Eslövs kommun logotyp

Handlingsprogram för fyra år

Eslöv — Skånes bästa kommun att bo och verka i är visionen i ett nytt handlingsprogram för Eslövs kommun.
Socialdemokraterna och moderaterna, som har majoritet i kommunfullmäktige, har tillsammans tagit fram ett handlingsprogram för perioden 2015-18.

I programmet ingår visionen att Eslöv 2025 ska vara Skånes bästa kommun att bo och verka i. I det ingår en hållbar, spännande kommun där människor möts, utvecklas och trivs.

Eslöv ska vara förstahandsvalet för företagare vid nyetablering och expansion. Kommunen ska vara en effektiv och framtidsorienterad organisation med medborgarna i fokus.

- Alla ska ha detta för ögonen när de arbetar med målen i programmet, säger kommunalrådet Henrik Wöhlecke (M).

- Vi har redan börjat genom till exempel förberedelserna för en ny översiktsplan, säger Johan Andersson (S).

I programmet förklarar de båda partierna att deras politiska fokus kommer att vara medborgare, hållbarhet och tillväxt.

Under rubrikerna medborgare och andra intressenter, tillväxt och hållbar utveckling samt verksamhet och medarbetare presenteras inriktningsmål och uppdrag för de närmaste fyra åren.

Handlingsprogrammet ska fastställas av kommunfullmäktige. Därefter ska nämnder och styrelser redovisa hur de ska arbeta för att uppfylla vision och inriktningsmål.

Handlingsprogram 2015–2018PDF (pdf, 867 kB)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler