Eslövs kommun logotyp

Givande diskussioner om Eslövs centrum

Första etappen i arbetet med en plan för utveckling av Eslövs centrum är klar. Vårens arbete har främst handlat om att samla in tankar och synpunkter om hur centrum kan utvecklas.  
– Syftet med vårens arbete och aktiviteter har varit att fånga upp drivkrafter, goda idéer, visioner och inte minst engagemang för stadskärnan i Eslöv, säger Ulf Silbersky, näringslivschef i Eslövs kommun och projektledare för arbetet med planen för centrumutveckling.  

Genom tankesmedjor, möten på stan, möten på tåg och genom möjlighet att föra dagböcker har invånare, besökare, företagare, fastighetsägare och föreningsliv på olika sätt varit involverade i diskussionerna kring Eslövs centrum. I måndags hölls ett uppsamlingsmöte kring arbetet hittills.

– Det har funnits, och finns, ett stort engagemang för Eslövs centrum och att det är tydligt att "Eslöv vill", säger Ulf Silbersky.

Personligare centrum
Vårens möten har gett en mängd användbara förslag. Vissa går att genomföra, andra öppnar upp för fortsatt utvecklingsarbete. Diskussionerna har omfattat hela staden, men fokus har legat på Stora torg.

Många tankar och idéer som framkommit längs vägen har handlat om att göra centrum mer personligt, skapa förutsättningar för rörelse och aktivitet och främja närturism och starka upplevelser.

Andra exempel på konkreta synpunkter har varit att staden upplevs som skräpig och att det är för många luckor i centrum med tomma ytor och lokaler.

Etapp två
Nu går arbetet in i nästa etapp.

– Nu ska vi bearbeta det material vi fått in och börja formulera förslag till konkreta åtgärder, säger Ulf Silbersky. En dialog förs redan nu med fastighetsägare och andra aktörer i centrum om att ta ett gemensamt ansvar för utvecklingen av centrum.  

Planen för centrumutveckling ska vara klar senast i december. Då ska kommunstyrelsen ta beslut om hur det fortsatta arbetet ska se ut.

Har du frågor om planen för centrumutveckling är du välkommen att kontakta Ulf Silbersky, via telefon 0413-622 50 eller via e-post till Ulf Silbersky

KONTAKTA OSS

Medborgarcentrum


måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Medborgarcentrum är stängt.

Beröm/klagomål


Lämna dina synpunkter eller frågor till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler