Eslövs kommun logotyp

Från oss alla till er alla...

En riktigt God Jul!

En julhälsning från Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv, och Eva Hallberg, kommundirektör i Eslöv;

Eslövs kommun är värd att uppmärksammas för allt det goda som finns här. Närheten till vacker natur, berikande kultur och ett fantastiska geografiska läge i en av våra mest expansiva och spännande regioner. Vi har alla förutsättningar att nå dit visionen i det politiska handlingsprogrammet för mandatperioden kan föra oss. Dit att Eslöv 2025 ska vara "Skånes bästa kommun att bo och verka i".

2015 har i mångt och mycket varit ett händelserikt år i Eslöv. Särskilt positivt är årets befolkningsökning och att det är främst barnfamiljer och ungdomar som väljer att flytta hit. Eslövs kommun har också under året blivit utnämnd till Årets Folkhälsokommun 2015, vilket vi är mycket stolta över. Ett omfattande arbete med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen har inletts och en ny centrumplan ska utveckla Eslövs tätort.

Eslöv har också under 2015 visat att vi är en välkomnande kommun. Vi ser idag den största folkvandringen sedan andra världskrigets dagar och Eslöv var en av de första kommunerna i Skåne att lyssna till ankomstkommunen Trelleborgs vädjan om stöd i den uppkomna flyktingsituationen. Det finns en stor känsla av solidaritet hos dig som lever och verkar i Eslöv. Och tillsammans har vi har lyckats väldigt väl med vårt mottagande.

Framför oss har vi nu ett nytt år där vi målinriktat ska arbeta vidare utifrån det politiska handlingsprogrammet för perioden 2015-2018. Vi kommer att lägga fokus på dig som medborgare för att öka nöjdheten och tillgängligheten till kommunens service och tjänster. Vi gör stora investeringar i förskola, skola och gymnasium. Vi kommer också att satsa vidare på en långsiktig samhällsplanering med klimatsatsningar, satsningar på fler bostäder, en aktiv näringspolitik med växande företag, nya företagsetableringar och investeringar i skola, vård, omsorg, kultur- och föreningsliv.

Ett medborgarperspektiv är också att Eslövs kommun ska arbeta vidare för en positiv arbetsgivarpolitik där kommunen som en attraktiv arbetsgivare ska kunna rekrytera och behålla goda medarbetare. Detta är nödvändigt för att upprätthålla och utveckla den viktiga omsorgen och omvårdnaden för er medborgare.

Nu är det alldeles snart jul, en tid som för många av oss ger vila och ett avbrott i vardagen. Ta tiden just för vila men också för rekreation och reflektion.

Så ses vi 2016! Vi har ett nytt spännande år framför oss."

Riktigt God Jul och Gott Nytt 2016!

Johan Andersson,
kommunstyrelsens ordförande
Eva Hallberg,
kommundirektör

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler