Eslövs kommun logotyp

Förslag om gratis seniorkort

En medborgare i Eslöv lämnat in ett medborgarförslag om gratis seniorkort på Skånetrafiken till äldre i Eslövs kommun för resor med tåg och buss i hela Skåne.
Förslagställaren framför i sitt medborgarförslag att de som är beviljade färdtjänst även får gratis resor med tåg och buss i hela Skåne medan andra äldre som åker mycket buss inte får någon hjälp alls med kostnaderna.

Kommunfullmäktige fattade beslutet om att kommunstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig angående medborgarförslaget. Detta med anledning av att förslagställarens önskemål stämmer väl överens med den motion om avgiftsfria resor för äldre som Håkan Svensson-Sixbo (V) och Stefan Karlsson (V) står bakom.

Denna motion har Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Kommunala Pensionärsrådet redan yttrat sig över och nu ska alltså även kommunstyrelsen ges möjlighet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler