Eslövs kommun logotyp

Föreningsverksamhet på skoltid

Eslöv ska satsa på obligatorisk föreningsverksamhet på skoltid. Målsättningen är att alla barn ska kunna få en organiserad fritid.
Aktivitet förebygger är ett av fem projekt i Eslövs socioekonomiska satsning 2015. En enig kommunstyrelse sa ja till projekten.

Syftet med Aktivitet förebygger är att förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn och unga genom obligatorisk föreningsverksamhet på skoltid.

Sportskola för nyanlända är ett annat projekt. Målsättningen är att skapa bättre möjligheter för nyanlända barn att delta i fritidsaktiviteter.

Personer med neuropsykiatriska svårigheter ska få anpassat stöd i vardagen genom en ökad samverkan mellan Vård och Omsorg och Arbete och Försörjning.

Barn som bevattnat våld ska få stöd och hjälp som utgår från barnets behov. En målsättning är att utveckla metoder för förebyggande arbete med fokus på våldsutövaren.

Ungdomar och unga vuxna med kognitiva svårigheter ska få kunskap och insikt inför ett föräldraskap. Projektet ska motverka att barn far illa.

De fem projekten kostar tillsammans 1,7 miljoner kronor. Dessutom anslås 200 000 kronor till en utvärdering av satsningen på socioekonomiska projekt och 100 000 kronor till utbildning.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler