Eslövs kommun logotyp

Förändrad nivå för maxtaxa

Avgifterna i barnomsorgen i Eslöv har höjts från 1 juli. De nya högre avgiftsnivåerna bygger på att inkomsttaket, som ligger till grund för avgiften, höjs från 42 000 kr i månaden till 42 890 kr i månaden.
För hushåll med en gemensam månadsinkomst över 42 890 kronor innebär förändringen följande ökning per månad:
Barn i förskola *)
 Ökning av maxtaxan 
Barn 127 kronor i månaden 
Barn 218 kronor i månaden 
Barn 39 kronor i månaden 
Barn i fritidshem *)
 Ökning av maxtaxan 
Barn 118 kronor i månaden 
Barn 29 kronor i månaden 
Barn 39 kronor i månaden 
Förändringen påverkar inte barnomsorgsavgiften om hushållets gemensamma månadsinkomst är lägre än 42 890 kronor.
Eslövs kommun erhåller cirka 10,8 miljoner kronor i statsbidrag för maxtaxan under 2015. I dag betalar drygt 2 200 familjer barnsomsorgsavgift i kommunen, där cirka 1 400 familjer har inkomster över 42 000 kr i månaden.

Kommunfullmäktige fattade beslutet om avgiftshöjningen vid sitt senaste sammanträde.

*) Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Förordning (2011:678).

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler