Eslövs kommun logotyp

Flyktingsituationen berör oss alla

Flyktingkrisen berör oss alla. De senaste sju dagarna har 1 311 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige. Flera myndigheter och samtliga kommuner i Skåne har nu inlett ett samarbete för att gemensamt hantera den rådande flyktingsituationen.
Eslövs kommun ansvarar för de ensamkommande barnen och ungdomarna som kommer hit. Kommunen har också det sociala ansvaret för de vuxna flyktingarna som kommer till Eslöv. Andra som ansvarar för flyktingmottagandet i Eslöv är Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Nedan finns en sammanställning med exempel på hur du kan hjälpa till!

För ensamkommande barn och ungdomar


Öppna din dörr - bli familjehem


Just nu kommer många ensamkommande barn och ungdomar till Sverige. De har av olika anledningar fått lämna sina familjer och hemländer och befinner sig i ett nytt land utan att ha stöd från sin familj eller något socialt kontaktanät.

Att vara familjehem är att ta hand om ett barn som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar, såsom de ensamkommande barnen. Det kan handla om både kortare och längre placeringar. Som familjehem blir ni barnets bonusfamilj och har ansvar för barnets omvårdnad och fostran.

Vill du bli familjehem - kontakta: socionom Hanh Chaau, 0767–243513 eller Eslövs kommuns växel 0413–620 00.

Stötta en medmänniska - bli god man
Om ett barn eller ungdom kommer till Sverige utan sina föräldrar, eller någon annan vuxen, ska barnet få en god man så snart som möjligt. Det betyder att denne har rätt och en skyldighet att bestämma i de frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.

Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige. God man har ingen försörjningsplikt gentemot barnet och ansvarar inte heller för den faktiska vården. I Eslövs kommun är det överförmyndarnämnden som utser en god man.

Vill du bli god man — kontakta: Mona Jarl via e-post mona.jarl@eslov.se eller
Carina Andersson via e-post carina.andersson2@eslov.se

För vuxna flyktingar som anländer till Eslöv
I Eslövs kommun är det förvaltningen Arbete och Försörjning som har ansvar för flyktingmottagningen, vilket innebär att kommunen har ansvaret för det sociala stödet för flyktingarna.

Detta innebär bland annat att nyanlända får möjlighet att träffa en familjepedagog som kan hjälpa till med praktiska frågor, exempelvis kring boende. Genom försörjningsstöd ges flyktingarna också ett initialt ekonomiskt stöd.

Är du intresserad av att ta uppdrag som tolk?
En kompetens tolk är en grundförutsättning för att medborgare som inte talar samma språk ska förstå och bli förstådda. Eslövs kommun söker nu nya tolkar i bland annat dari, tigrinja, arabiska, pashto och somaliska. Välkommen med din intresseanmälan!

Kontakta Tolkförmedlingen i Eslöv kommun

Andra sätt att hjälpa till


Ta kontakt med Företags-MIX
Tyvärr kan inte Eslövs kommun anordna insamlingar av förnödenheter som till exempel kläder och skor. Vid en önskan att skänka eller för att hjälpa till vid insamlingar hänvisar vi till hjälporganisationerna.

Du som vill engagera dig för medmänniskor i din närhet kan även kontakta Företags-MIX. Företags-MIX har genom nätverk kontakt med kyrkor och frivilligorganisationer, exempelvis Eslövs biståndscenter, Röda korset och Rädda barnen. Det finns även möjlighet att engagera dig som språkstöd, vänfamilj eller mentor. Kontakta Företags-MIX för mer information.

Vill du engagera dig i Företags-MIX: se www.foretags-mixeslov.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller ring 0708–767427.

Det finns fler sätt att hjälpa till på
Sydsvenskan har också sammanställt en lista över hur du kan bidra.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Ta gärna del av den!

Samarbete i Skåne
Flera myndigheter, såsom polisen, försvarsmakten och länsstyrelsen, och kommunerna i Skåne, genom Kommunförbundet Skåne, har inlett ett samarbete för att gemensamt hantera flyktingsituationen. På länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du ta del av de pressmeddande som skickas ut kring flyktingsiutationen.

Ta också del av Migrationsverketslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster information om hur de tar emot flyktingar.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler