Eslövs kommun logotyp

Fler invånare ger ökad budget

Eslövs kommuns totala budget för 2016 beräknas bli 1 723 miljoner kronor. Ökningen från årets totala budget, som är 1 644 miljoner kronor, beror bland annat på att invånarna i Eslövs kommun blir fler och fler.
– Redan i år har vi blivit 120 fler och vi beräknar att varje ny invånare ger cirka 50 000 kronor per år i skatteinkomst för kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, som är budgetberedning, diskuterade nästa års budget vid sitt sammanträde på tisdagen. Den totala budgeten ska nu fördelas mellan kommunens nämnder och styrelser som sen ska arbeta vidare med sina respektive budgetförslag inför nästa år.

Kompenserar generella kostnadsökningar
Förutom att en befolkningsökning ger skatteintäkter åt kommunen ger också en ökning av antalet arbetstimmar hos befolkningen totalt i landet ett tillskott i budgeten för nästa år. I den kommunala budgeten kommer nämnderna och styrelserna få full kompensation för de generella kostnadsökningarna under nästa år.

– Vi tala då om kompensation för sådant som ökade kostnader på grund av indexering,  löneökningar och hyreshöjningar. Vi avsätter också, såsom vi gjorde förra året och har även gjort för i år, två miljoner kronor till en social investeringsbudget, förklarar Henrik Wöhlecke, kommunalråd.

Förbättra för utsatta grupper
Eslövs satsning på en social investeringsbudget är ovanlig. Ambitionen med investeringsbudgeten är att förbättra levnadsförhållandena för utsatta grupper. Detta genom att främja verksamhetsutveckling, ta till vara goda idéer ute i verksamheterna och uppmuntra förvaltningsövergripande arbetsmetoder i den kommunala organisationen.

Den slutgiltiga budgeten för Eslöv nästa år fastställas av kommunfullmäktige vid sammanträdet i november.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler