Eslövs kommun logotyp

Fler får kommunalt vatten-avlopp

Åtta byar och områden i Eslövs kommun med drygt 400 bostadhus kan få kommunalt vatten och avlopp de närmaste åren. Kostnaden för den enskilde blir 130 000-230 000 kronor.
Kommunstyrelsen tillstyrkte vid senaste sammanträdet ett förslag till utbyggnadsplan för vatten och avlopp. Beslutet var enhälligt.

Länsstyrelsen har tidigare begärt att Eslövs kommun ska lämna in tid- och handlingsplan för anslutning av utpekade områden till allmän vatten- och avloppsanläggning.

Den utbyggnadsplan som nu tagits fram innehåller åtta områden, som kan få kommunalt vatten och avlopp de närmaste åtta åren. Det är:

• Billinge norra. Där finns kommunalt avlopp men området ska anslutas till dricksvatten.

• Aspakull i västra delen av Billinge. Ansluts för både spill- och dricksvatten.

• Hasslebro. Området ligger i direkt anslutning till Rönneå och flera hushåll har bristfällig rening.

• Bosarps jär. Jordartsförhållande och avloppsanläggningarnas status medför risk för förorening.

• Kastberga öster om Eslöv. Antalet hushåll väntas öka. Ligger nära befintligt va-område.

• Nummer 3-vägen öster om Eslöv. Antalet hushåll väntas öka. Ligger nära befintligt va-område.

• Arup-Kungabacken. De flesta fastigheterna har inte fullgod rening av avloppsvattnet.

• Högseröd. Området genomkorsas av Bråån som tar emot bristfälligt renat avloppsvatten.

När ett område blir en del av det allmänna området så tvingas de som bor där att ansluta sig. Kostnaden kan bli 130 000-230 000 kronor.

- Vi utökar områdena ur miljösynpunkt, säger kommunalrådet Johan Andersson. Men det är också positivt för den enskilde.
- Den enskilde slipper att ha egna anläggningar för vatten och avlopp. Även dessa anläggningar kostar pengar.
- Det blir en bättre kontroll av vattnet och säkrare leveranser. Dessutom blir det en effektivare rening.

Utbyggnadsplanen ska behandlas av kommunfullmäktige. Efter beslutet där kommer alla berörda att få information.

- VA SYD skickar ut information till alla direkt berörda, både de som får en förändring på kort sikt och på lång sikt.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler