Eslövs kommun logotyp

Flaggning med regnbågsflaggan

Eslövs kommun kommer att två gånger per år flaggan med regnbågsflaggan vid stadshuset på Gröna torg. Det beslöt kommunstyrelsen vid sitt senaste sammanträde.
Bakom beslutet ligger ett medborgarförslag om just möjligheten att egnbågsflagga vid Stadshuset och andra kommunala fastigheter. Förslagsställaren menar att detta skulle kunna göras regelbundet och på så vis framhålla att Eslövs kommun bedriver ett aktivt mångfaldsarbete och står upp för allas lika värde.

Aktivt arbeta med mångfald och likabehandling
Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget i sak är bra och ställer sig bakom intentionerna. Eslövs kommun ska arbeta aktivt med frågor kring mångfald, likabehandling och för allas lika värde, i enlighet med kommunens likabehandlingspolicy och handlingsprogram.

– Regnbågsflaggan är en symbol för människors lika rätt och värde oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Att vid valda tillfällen flagga med regnbågsflaggan är en viktig symbolhandling som inte bara kommunicerar Eslövs kommuns ställningstagande för mångfald och alla människors lika värde, utan också uppmärksammar allmänheten på frågor kring mångfald och likabehandling, menar kommunstyrelsen.

Stadshuset och Stora torg två gånger per år
Avsikten är att Eslövs kommun ska flagga med regnbågsflaggan vid Stadshuset och på Stora Torg i samband med Regnbågsfestivalen Malmö Pride, samt under den internationella dagen mot homo- och transfobi.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler