Eslövs kommun logotyp

Fel bevilja tidsbegränsat bygglov

Eslövs kommun gjorde formellt fel när den beviljade tidsbegränsat bygglov för ett boende för ensamkommande barn i tidigare brandstationen.
Det anser länsstyrelsen i Skåne och upphäver miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut. Ärendet går tillbaka till Eslövs kommun för vidare handläggning.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade i oktober tidsbegränsad bygglov för ändrad användning samt tillbyggnad av tidigare brandstationen. Beslutet överklagades av en granne.

Länsstyrelsen konstaterar att planen för området anger att det ska användas för allmänt ändamål, utan närmare precisering. Ett boende för ensamkommande barn är allmänt ändamål.

Styrelsen förklarar också att huvudregeln i plan- och bygglagen är att permanent bygglov ska ges i första hand, även om åtgärden är tidsbegränsad.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inte motiverat varför bygglovet är tidsbegränsad. Det strider mot plan- och bygglagen och därför upphäver länsstyrelsen beslutet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler